\Eav\ModelBehavior

Classes

EavBehavior EAV Behavior.